Aventin Poslovanje - korisničke upute Menu
Razni dokumenti

Ovdje se unose i knjiže svi knjigovodstveni dokumenti čiji unos nije posebno predviđen drugdje u programu.

Unos novog dokumenta:

1. Unosi se datum, naziv i (opcionalno) opis dokumenta.
2. Dokument se sprema (unos dokumenta još nije dovršen!).
3. Pomoću dugmeta Stavke dokumenta (na alatnoj traci) unose se stavke dokumenta (stavke dokumenta određuju način knjiženja dokumenta). Stavka dokumenta sadrži slijedeće podatke: dugovni ili potražni iznos, konto knjiženja i (opcionalno) partner na čiji će saldo konta knjiženje stavke utjecati, te napomena uz stavku. Komande Izračunaj razliku D i P strane dokumenta i Povuci stanje konta olakšavaju unos točnih iznosa stavki. Posebnim se dugmetom na alatnoj traci prikazuje zbroj dugovne i potražne strane svih dosad unesenih stavki.
4. Dokument se zaključava (moguće samo ako zbroj dugovne strane odgovara zbroju potražne strane stavki).
5. Dokument se knjiži. Knjiženje se provodi prema iznosima i kontima unesenih stavki.

Dugme na alatnoj traci Prijenos prihoda i rashoda omogućuje jednostavnu pripremu zatvaranja pojedine kategorije prihoda/rashoda u sklopu završnih knjiženja na kraju poslovne godine, kako bi se isti prenijeli na potreban obračunski konto prije izračuna financijskog rezultata poslovanja. Nakon odabira prihoda ili rashoda odabire se pozicija u računu dobitka i gubitka. Ako više konta sudjeluje u odabranoj poziciji, tada će za svaki konto biti otvorena zasebna stavka dokumenta.

Kad se unese dokument zatvaranja poslovne godine čija je namjena prijenos prihoda i rashoda na obračunske konte ili sličan dokument, može se odrediti da takav dokument ne sudjeluje u izvještajima o poslovanju u Dokumenti - Razni dokumenti u izvještajima. Promjene na kontima tako označenog dokumenta će biti ignorirane kod generiranja izvještaja (Konti - Izvještaji).