Aventin Poslovanje - korisničke upute Menu
Prijevoz
Putni nalozi

Unos putnog naloga:

1. Odabir zaposlenika.
2. Unos datuma i broja putnog naloga (broj naloga se generira automatski ali može biti proizvoljno promijenjen, dozvoljen je i unos teksta u polje broja naloga).
3. Unos odredišta te predviđenog datuma polaska na i povratka sa službenog puta.
4. Unos prijevoznog sredstva i svrhe putovanja.
5. Nalog se sprema te može biti ispisan na štampaču (unos naloga i njegov obračun se nastavljaju po povratku sa službenog puta).
6. Kod korištenja osobnog automobila unosi se početno i završno stanje brojača kilometraže.
7. Pomoću dugmeta na alatnoj traci unose se ostali troškovi prijevoza i ostali troškovi osim prijevoza (podjela troškova ima za jedinu svrhu knjiženje troškova na dva različita konta, ako je potrebno).
8. Unosi se stvarno vrijeme polaska na i povratka sa službenog puta, trošak korištenja osobnog automobila u službene svrhe po prijeđenom kilometru, broj dnevnica i iznos dnevnice (iznos po kilometru i iznos dnevnice se prvotno automatski postavljaju na vrijednosti PUT_KN_KM i PUT_DNEV).
9. Unosi se datum obračuna te se nalog se zaključava i knjiži.
10. Obračun naloga može biti ispisan na štampaču.
11. U slučaju gotovinske isplate troškova putovanja (i samo u tom slučaju) nalog/obračun se označava isplaćen i postavlja se datum isplate (putem dugmeta na alatnoj traci).
Lokalne vožnje

Unos lokalnih vožnji:

1. Odabir zaposlenika.
2. Unos datuma i broja naloga za lokalnu vožnju (broj naloga se generira automatski ali može biti proizvoljno promijenjen, dozvoljen je i unos teksta u polje broja naloga).
3. Unos podataka o osobnom automobilu zaposlenika.
4. Nalog se sprema (unos naloga još nije dovršen!).
5. Pomoću dugmeta za unos relacija vožnji (na alatnoj traci) unose se željene relacije (često korištene relacije vožnji mogu biti prethodno unesene u Dokumenti - Prijevoz - Putne relacije) i izvješća o radu (mogu se pozivati iz šifrarnika tekstova).
6. Nakon unosa svih relacija vožnji, ulaskom u promjenu naloga unose se eventualni troškovi lokalnih vožnji (troškovi parkiranja i sl.) i trošak korištenja osobnog automobila u službene svrhe po prijeđenom kilometru (iznos po kilometru se prvotno automatski postavlja na vrijednost PUT_KN_KM). Unosi se početno i završno stanje brojača kilometraže. Ukupna kilometraža se izračunava automatski (prema relacijama vožnji).
7. Nalog se sprema, zaključava i knjiži.
8. Nalog (s obračunom) može biti ispisan na štampaču.
9. U slučaju gotovinske isplate troškova lokalnih vožnji (i samo u tom slučaju) dokument se označava isplaćen i postavlja se datum isplate (putem dugmeta na alatnoj traci).
Putne relacije
Unose se često korištene relacije vožnji za kasniji brzi odabir u obračunu lokalnih vožnji.