Aventin Poslovanje - korisničke upute Menu
Poslovni izvještaji
Svi se izvještaji pozivaju putem menija Dodatni moduli - Poslovni izvještaji
RUC (otpremnice)
Izvještaji "RUC po artiklima" i "RUC po kupcima" prikazuju nabavni i prodajni iznos artikala grupiranih po tipu artikla ili po kupcu, te RUC (tj. razliku u cijeni) u novčanom i postotnom iznosu. Osnova izračuna izvještaja su otpremnice.
Udio konta
Izvještaji "Udio konta u prihodima/rashodima/aktivi/pasivi" prikazuju udio salda pojedinog konta u prihodima/rashodima/aktivi/pasivi, zavisno od pozicije konta. Konti su sortirani prema značaju u pojedinoj grupi, sa prikazanim novčanim i postotnim iznosom.
Udio pozicije konta
Izvještaji "Udio pozicije konta u prihodima/rashodima/aktivi/pasivi" prikazuju udio zbroja salda konta pripadajuće pozicije u prihodima/rashodima/aktivi/pasivi. Pozicije konta su sortirane prema značaju u pojedinoj grupi, sa prikazanim novčanim i postotnim iznosom.
Prikazi prometa konta
Izvještaj "Prikazi prometa konta" grafički prikazuje tijek mjesečnih prometa odabranog konta u tekućoj poslovnoj godini. Zasebno su prikazani dugovni i potražni promet.
Prikazi prometa pozicije prihoda/rashoda/aktive/pasive
Ovi izvještaji grafički prikazuju tijek mjesečnih prometa odabrane pozicije u tekućoj poslovnoj godini.
Prikazi prometa svih prihoda/rashoda i ukupne aktive/pasive
Ovi izvještaji grafički prikazuju tijek mjesečnih prometa zbroja svih pripadajućih pozicija u tekućoj poslovnoj godini.
Prikazi salda konta
Izvještaj "Prikazi salda konta" grafički prikazuje mjesečni saldo odabranog konta u tekućoj poslovnoj godini.
Prikazi salda pozicije prihoda/rashoda/aktive/pasive
Ovi izvještaji grafički prikazuju mjesečni saldo odabrane pozicije u tekućoj poslovnoj godini.
Prikazi salda svih prihoda/rashoda i ukupne aktive/pasive
Ovi izvještaji grafički prikazuju mjesečni saldo zbroja svih pripadajućih pozicija u tekućoj poslovnoj godini.
Promet artikala
Ovi izvještaji grafički prikazuju promjenu količine i vrijednosti pojedinog artikla na odabranom skladištu po mjesecima u tekućoj poslovnoj godini. Zasebno su prikazani ulaz i izlaz artikala.
Stanje artikala
Ovi izvještaji grafički prikazuju stanje količine i vrijednosti pojedinog artikla na odabranom skladištu po mjesecima u tekućoj poslovnoj godini.
Prihodi artikala
Prikazuje se zbroj stavaka knjiženih izlaznih računa, grupiranih prema artiklima.
Očekivana plaćanja računa
Ovi izvještaji grafički prikazuju očekivane uplate za dugovanja po izlaznim računima i očekivane isplate za dugovanja po ulaznim računima po mjesecima u tekućoj poslovnoj godini. Očekivanje plaćanja je bazirano na dospijećima plaćanja računa.
Redovitost plaćanja računa
Ovaj izvještaj prikazuje omjer potencijalno naplativih kamata na kašnjenje plaćanja izlaznih računa i iznosa računa. Kolona "omjer" je dodatno označena žutom ili crvenom bojom za kupce s većim prosječnim kašnjenjem plaćanja.
Stavke izlaznih računa
Ovaj izvještaj prikazuje neto iznose izlaznih računa grupiranih po tipovima stavki računa (PDV) i mjesecima računa.