Aventin Poslovanje - korisničke upute Menu
Knjige URA/IRA i podsjetnici
Knjige URA/IRA
Ulazni računi su kategorizirani i prikazani u 4 knjige ulaznih računa: za primljena dobra i usluge, za dane predujmove, za uvezena dobra i usluge te za vlastitu potrošnju. Izlazni računi su kategorizirani i prikazani u 3 knjige izlaznih računa: za isporuke dobara i usluga, za primljene predujmove te za vlastitu potrošnju. Sve se knjige nalaze u meniju Knjige, gdje se mogu konzultirati i ispisati.
Moguće je da zbog postavki štampača nije vidljiv cijeli ispis knjiga URA/IRA. U tom slučaju treba promijeniti postavke štampača (margine stranice) da bi se dobio ispravan prikaz.
Dnevnik glavne knjige
Dnevnik glavne knjige (Knjige - Dnevnik glavne knjige) prikazuje kronološki slijed poslovnih događaja grupiranih po temeljnicama, mjesecima i poslovnoj godini. Dnevnik glavne knjige ne može biti eksportiran već samo ispisan.
Podsjetnik godišnjih obaveza

Godišnje obaveze (Dodatni moduli - Podsjetnik - Godišnje obaveze) predstavljaju skup obaveza dostave raznih obrazaca i dokumenata poreznoj upravi, REGOS-u, FINI i drugim državnim tijelima, te drugih ponavljajućih obaveza. Godišnje se obaveze unose tako da se odredi datum obaveze i opis obaveze. Samo će obaveze kod kojih je polje "prikaži" označeno biti prikazane u podsjetniku. Kad je pojedina obaveza izvršena, klikom na dugme Izvršeno/neizvršeno obaveza se označava "izvršena". Klikom na dugme Dodavanje ponavljajućih obaveza dodaje se grupa obaveza, počevši od odabranog datuma, s ponavljanjem u određenom intervalu.

Godišnje obaveze se pregledavaju u Dodatni moduli - Podsjetnik - Pregled godišnjih obaveza. Obaveze koje su izvršene prikazane su posivljene.

Ako u podsjetniku godišnjih obaveza postoje stavke za naredne dane (broj dana prema postavkama parametra PODSJ_DANA) ili neizvršene obaveze u prošlosti, prilikom pokretanja programa na lijevom dijelu statusne trake prikazuje se ikona podsjetnika, a klikom na ikonu prikazuje se podsjetnik.

Podsjetnik događaja

Podsjetnik događaja (Dodatni moduli - Podsjetnik - Događaji) omogućuje unos, izmjenu i brisanje raznih događaja i datuma važnih za poslovanje poduzeća. Događaji se mogu pregledati u kalendaru za prikaz događaja (Dodatni moduli - Podsjetnik - Prikaz događaja).

Ako u podsjetniku događaja postoje stavke za naredne dane (broj dana prema postavkama parametra PODSJ_DANA), prilikom pokretanja programa na lijevom dijelu statusne trake prikazuje se ikona podsjetnika, a klikom na ikonu prikazuje se podsjetnik.