Aventin Poslovanje - korisničke upute Menu
Administracija
Korisnici
(samo za naprednu verziju programa)

Kod višekorisničkog rada potrebno je definirati korisnike i njihova prava pristupa pojedinim dijelovima programa (Administracija - Korisnici). Svaki korisnik, s iznimkom onog koji program pokreće na računalu na kojem se nalazi baza podataka, mora se prilikom pokretanja programa prijaviti za rad s ispravnim korisničkim imenom i lozinkom.

Prozor za definiranje korisnika omogućuje da se pojedinom korisniku o(ne)mogući pristup pojedinim funkcionalnim cjelinama programa kao i da se odredi da li korisnik ima pravo promjene podataka ili samo pregleda podataka (u svakoj pojedinoj funkcionalnoj cjelini). Lozinka korisnika se prikazuje maskirana zvjezdicama.

Korisniku koji se prijavljuje na računalu na kojem je instalirana baza podataka nije ograničen pristup pojedinim dijelovima programa.

Arhiviranje
Arhiviranjem (Administracija - Arhiviranje - Arhiviraj) se stvara kopija baze podataka (svih korisničkih podataka unesenih u program) i sprema na sigurno mjesto (koje odabire korisnik). U slučaju greške računala, operativnog sustava, programa ili samog korisnika može doći do gubitka podataka. Stoga je preporučljivo arhivirati bazu dovoljno često da se minimizira eventualni gubitak podataka. Ponuđeni se naziv datoteke arhive može promijeniti po slobodnom izboru. Preporuča se snimanje arhive na CD medij.
Učitaj iz arhive

Učitavanjem iz arhive (Administracija - Arhiviranje - Učitaj iz arhive) omogućuje se vraćanje stanja baze kakvo je bilo u trenutku stvaranja arhive.

Oprez: prilikom učitavanja iz arhive trenutno aktivna baza (čija je lokacija prikazana na statusnoj traci programa) biti će bespovratno obrisana i zamijenjena odabranom arhivom.

Promjena aktivne baze

Trenutno aktivna baza (poslovna godina) može se promijeniti preko predefinirane liste (Program - Često korištene baze) ili slobodnim odabirom datoteke baze (Program - Odabir aktivne baze).

Unos licence
Program bez unesene licence funkcionira potpuno ispravno, ali s limitom unosa od 10 dokumenata za svaki pojedini tip dokumenta (ulazni račun, obračun PDV-a itd.). Pri unosu licence (Administracija - Unos licence) potrebno je unijeti naziv matičnog poduzeća (pazeći na velika i mala slova, te na razmake) i licenčni kod. Nakon unosa licence upozorenje o demo verziji programa (na statusnoj traci) nestaje.
Promjena poslovne godine

Promjenom poslovne godine (Administracija - Promjena poslovne godine) brišu se stari knjigovodstveni dokumenti iz baze (neki se ne brišu već se čuvaju u novom statusu "prenešen iz prethodne poslovne godine"), generiraju se temeljnice početnog stanja za novu poslovnu godinu te se mijenja poslovna godina. Dokumenti koji se ne brišu, već prenose u novu poslovnu godinu s izmijenjenim statusom su neplaćeni računi te računi ne stariji od određenog broja godina, ovisno o postavci programa PPG_GOD_RN (postoje još neki slučajevi gdje se pojedini dokumenti ne brišu, što je pod kontrolom programa). Prodajni dokementi se također čuvaju ovisno o postavci PPG_GOD_RN.

Prije promjene poslovne godine potrebno je izvesti izvještaje čije se rezultate želi prenijeti u iduću poslovnu godinu (npr. GFI-POD).

Tijek operacija (automatski, bez intervencije korisnika):

1. Promjena oznake poslovne godine
2. Brisanje neknjiženih "raznih dokumenata"
3. Generiranje početnog stanja
4. Brisanje blagajničkih izvještaja
5. Brisanje knjiženih obračuna lokalnih vožnji (*)
6. Prijenos obračuna lokalnih vožnji
7. Brisanje knjiženih obračuna putnih naloga (*)
8. Prijenos obračuna putnih naloga
9. Brisanje knjiženih "raznih dokumenata"
10. Brisanje izlaznih računa iz obračuna PDV-a
11. Brisanje ulaznih računa iz obračuna PDV-a
12. Brisanje obračuna PDV-a
13. Brisanje obračuna plaća (*)
14. Prijenos obračuna plaća
15. Brisanje veza bankovnih izvoda i zatvaranja računa
16. Brisanje bankovnih izvoda
17. Brisanje veza ulaznih računa i dugotrajne imovine
18. Brisanje neknjiženih obračuna amortizacija
19. Izračun amortizacija imovine
20. Brisanje veza među ulaznim računima
21. Brisanje knjiženih i plaćenih ulaznih računa starijih od... (**)
22. Prijenos knjiženih ulaznih računa
23. Brisanje veza među izlaznim računima
24. Brisanje knjiženih i plaćenih izlaznih računa starijih od... (**)
25. Prijenos knjiženih izlaznih računa
26. Brisanje stavaka naloga za knjiženje
27. Brisanje naloga za knjiženje
28. Brisanje veza skladišnih dokumenata
29. Brisanje veza izlaznih računa i otpremnica
30. Generiranje početnih stanja skladišta
31. Generiranje razdoblja za izvještaje
32. Brisanje starih događaja iz podsjetnika
33. Označavanje godišnjih obaveza neizvršenima
34. Spremanje podataka s izvještaja
35. Brisanje podataka o poništenim knjiženjima
36. Određivanje datuma praznika
37. Brisanje veza izlaznih računa i prodajnih dokumenata
38. Brisanje veza među prodajnim dokumentima
39. Brisanje prodajnih dokumenata starijih od... (**)
40. Brisanje evidencije radnog vremena

(*) osim kod isplate u idućoj poslovnoj godini
(**) ovisno o postavci programa PPG_GOD_RN

Oprez: promjenom poslovne godine podaci u bazi se bespovratno gube te je neophodno prethodno arhivirati staru bazu!

Popravak baze
Popravak baze se pokreće samo u rijetkim slučajevima kad je potrebno nanovo generirati pomoćne tablice za generiranje grafičkih izvještaja.
Brisanje hotelskih rezervacija
Brisanje hotelskih rezervacija do odabranog datuma.
Poništavanje knjiženja

Poništavanjem knjiženja moguće je dokument u statusu "knjižen" vratiti u status "otvoren", pritom brišući temeljnicu knjiženja dokumenta. Poništavanje knjiženja se koristi samo u nuždi, kad nije praktično storniranjem poništiti knjiženi dokument. Moguće je poništiti knjiženje samo posljednjeg knjiženog dokumenta pojedine vrste.

Oprez: poništavanje knjiženja dokumenta ne mijenja automatski podatke u bazi koji ovise o knjiženom dokumentu (npr. obračun pdv-a kod poništavanja knjiženja računa). korinik je jedini odgovoran za to da se ovom akcijom ne krše postojeće zakonske odredbe.