Aventin Poslovanje - korisničke upute Menu
Osnove korištenja
Rad s programom

Svaka poslovna godina poduzeća čuva se u zasebnoj datoteci - bazi podataka. Nakon pokretanja, program se automatski spaja na bazu podataka tekuće poslovne godine (osim ako u postavkama programa nije izričito određeno da se program ne spaja automatski na bazu podataka prilikom pokretanja).

Sučelje programa sačinjava glavni prozor s naslovnom trakom, menijem programa, radnim prostorom i statusnom trakom. Naslovna traka prikazuje naziv trenutno aktivnog prozora - dijela programa. Meni omogućuje pokretanje pojedinih dijelova programa koji se zatim prikazuju u radnom prostoru. Statusna traka prikazuje tekuću poslovnu godinu, valutu poslovne godine (zasad uvijek "HRK"), naziv matičnog poduzeća, trenutno aktivnu bazu podataka i napomenu uz pojedini knjigovodstveni dokument (ako napomena postoji). Kada u podsjetniku (modulu programa koji korisnika podsjeća na nadolazeće događaje) postoje stavke za prikaz, na statusnoj je traci prikazana i ikona podsjetnika.

Program je moguće koristiti mišem ili tipkovnicom (za korištenje isključivo tipkovnicom potrebno je poznavati neke posebne kombinacije tipki u Windows radnoj okolini). Neki prozori mogu biti direktno pozvani kombinacijama tipki prikazanima na pripadajućim menijima (npr. Ctrl+I za izlazne račune, F1 za korisničke upute itd.).

Kad je u pojedinim dijelovima programa potrebno skrenuti pažnju na važne informacije (najčešće vezane uz unos podataka), na tim se mjestima nalazi grafički znak "i" koji upućuje na to da će se korisniku, pomakne li pokazivač (kurzor) nad taj znak, za nekoliko trenutaka prikazati pripadajuća informacija.

Neka su polja za unos podataka  svijetlo-žute boje  - to znači da se u tim poljima može, pored normalnog unosa podataka tipkanjem, pozvati lista za odabir podataka dvostrukim klikom na polje ili korištenjem tipke F5. To naravno vrijedi samo dok je unos u polje dozvoljen (unos ili promjena zapisa).

Ovisno o licenciranoj verziji programa, neki od dijelova programa objašnjenih u ovim uputama mogu biti nedostupni. Svi su dijelovi programa dostupni u demo verziji.

Višekorisnički rad

(samo za naprednu verziju programa)

Kod višekorisničkog rada (tj. pokretanja programa na više umreženih računala koja koriste istu bazu podataka), potrebno je omogućiti spajanje svih računala na istu bazu podataka te definirati korisnike i njihova prava pristupa. Spajanje na bazu podataka objašnjeno je u uputama za instalaciju (upute.htm), a definiranje korisnika i njihovih prava u poglavlju "Administracija - Korisnici". Prava pristupa bazi podataka na računalu na kojem je baza instalirana nisu ograničena.

Alatna traka

Alatna se traka prikazuje kad je otvoren neki prozor (modul) programa, a nalazi se na gornjem dijelu prozora. Sastoji se od niza dugmeta s ikonama koje asociraju na akcije koje će biti izvedene kod klika na pojedino dugme. Različiti prozori prikazuju različita dugmeta, zavisno od akcija koje su u određenom prozoru dostupne. Dugmeta vezana za akcije koje ne mogu biti pokrenute u određenom trenutku najčešće su onemogućena (posivljena).

Opis najčešćih dugmeta na alatnoj traci:

Prva grupa dugmeta:

1. Pomakni se na prvi zapis (zapis je osnovni element koji se sprema u bazi podataka, njegova vrsta ovisi o trenutno korištenom dijelu programa: npr. kupac, izlazni račun, međuskladišnica...)
2. Pomakni se na prethodni zapis
3. Pomakni se na slijedeći zapis
4. Pomakni se na posljednji zapis

Druga grupa dugmeta:

1. Otvori novi zapis
2. Promjeni trenutno odabrani zapis (njegov sadržaj)
3. Prihvati promjenu zapisa
4. Odustani od promjene zapisa ili od otvaranja novog zapisa
5. Obriši trenutno odabrani zapis

Treća grupa dugmeta:

1. Zaključaj ili otključaj dokument
2. Knjiži dokument (ili prikaži nalog za knjiženje ako je dokument već knjižen)
3. Unesi ili promjeni napomenu uz dokument (ako postoji, napomena se prikazuje i na statusnoj traci programa)
... (druga dugmeta mogu biti prikazana u ovoj grupi)

Četvrta grupa dugmeta:

1. Zatvori aktivni prozor

Postavljanjem kurzora iznad pojedinog dugmeta, nakon nekoliko trenutaka pojavljuje se naziv dugmeta.

Rad sa zapisima
Ispod alatne trake nalazi se tablica s pripadajućim zapisima. Ovisno o korištenom dijelu programa, tablica može sadržavati kupce, artikle, izlazne račune itd. Klikom na pojedini zapis u tablici, isti se odabire. Ispod tablice nalazi se dio prozora sa svim dostupnim podacima o odabranom zapisu. Ovdje se podaci zapisa mijenjaju ili prvi put unose (kod kreiranja novog zapisa). Kod rada sa zapisima program se može nalaziti u modu pregleda, promjene ili unosa. Mod rada se mijenja klikom na određeno dugme u drugoj grupi dugmeta na alatnoj traci. Kod promjene moda rada mijenja se i boja naslova tablice te time korisniku vizualno ukazuje na trenutni mod rada (naslov tablice se nalazi odmah ispod alatne trake).
Prikaz i ispis izvještaja

Kod prikaza izvještaja pojavljuje se standardizirani prozor za prikaz sa slijedećim dugmetima na alatnoj traci:

1. Idi na prvu stranicu izvještaja
2. Idi na prethodnu stranicu izvještaja
3. Idi na slijedeću stranicu izvještaja
4. Idi na posljednju stranicu izvještaja
5. Idi na određenu stranicu (nakon klika na dugme pojavljuje se upit o broju tražene stranice)
6. Ispiši (štampaj) izvještaj
7. Eksportiraj izvještaj u Word/Excel/PDF/RTF format (osim kod dnevnika glavne knjige, koji se mora ispisati)
8. Zumiraj prikaz na ekranu (uvećanje ili umanjenje prikaza)
9. Traži određeni tekst u izvještaju
Odabir aktivne baze
Program - Odabir aktivne baze omogućuje otvaranje bilo koje postojeće baze podataka (tekuća ili neka prijašnja poslovna godina). Dijalog za odabir baze nudi i opciju otvaranja samo za čitanje ("open as read-only"). Baza otvorena samo za čitanje ne može biti mijenjana (svaki pokušaj promjene rezultirat će porukom o grešci). Također, baza koja je snimljena kao datoteka "samo za čitanje" ("read only" u Windows Exploreru) može biti otvorena samo za čitanje (bez obzira je li odabrana opcija "samo za čitanje" ili ne). Kod otvaranja baze bez unesene licence (demo licenca) moguće je odabrati koje će opcije programa biti dostupne korisniku (ovisno o odabranoj verziji programa).
Često korištene baze
Program - Lista često korištenih baza omogućuje brzo spajanje na baze podataka unešene na listu (najčešće tekuća i prethodne poslovne godine). Baze podataka unesene na listu mogu biti pozvane za vrijeme rada preko menija Program - Često korištene baze. Ako je odabrana opcija automatskog spajanja, program će se prilikom pokretanja automatski spojiti na odabranu bazu.