Aventin
Nautika • signali opasnosti i rukovanje radio stanicom
Menu
| | | Kontakt » E-mail en
Signali opasnosti
Signali opasnostiOvi signali, korišteni pojedinačno ili više njih zajedno, označavaju da je brod u opasnosti i da traži pomoć:
 • pucanj ili drugi eksplozivni signal ispaljen u razmacima od oko jedne minute
 • neprekidan zvuk spravom za davanje signala u magli
 • rakete ili prskalice koje bacaju zvjezdice crvene boje ispaljivane jedna za drugom u kratkim vremenskim razmacima
 • signal radio-telegrafijom (ili nekim drugim signalnim sustavom) koji se sastoji od grupe • • • — — — • • • ("SOS" prema Morseovim znakovima)
 • signal radio-telefonijom koji se sastoji od izgovarane riječi "MAYDAY" (na VHF kanalu 16)
 • signal opasnosti "NC" prema Međunarodnom signalnom kodeksu (signal zastavicama)
 • signal koji se sastoji od četverokutne zastave iznad ili ispod koje stoji kugla ili predmet sličan kugli
 • paljenje vatre na brodu (npr. paljenjem ulja u bačvi)
 • raketa s padobranom ili ručna baklja koja daje crveno svjetlo
 • dimni signal narančaste boje
 • ponavljanje polaganog dizanja i spuštanja raširenih ruku
 • dojava opasnosti putem digitalnog selektivnog poziva (DSC) odaslanog na VHF kanalu 70 ili slijedećim MF/HF frekvencijama: 2187.5 kHz, 8414.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz, 16804.5 kHz
 • dojava opasnosti radio-telefonijom (mobitel, satelitski telefon)
 • signali odaslani putem radiofarova za označavanje položaja u nuždi (EPIRB)
 • odobreni signali odaslani radiokomunikacijskim sustavima, uključujući radarske transpondere na plovnim objektima za spašavanje (SART)
Zabranjena je primjena ili isticanje bilo kojeg od navedenih signala, osim u svrhu označavanja opasnosti i potrebe za pomoći, kao i upotreba drugih signala koji bi se mogli zabunom zamijeniti za neki od navedenih signala.
Brodska radio stanica
Brodska radio stanicaBrodska radio stanica radi na VHF frekvencijskom području 155-174 MHz, u kojem je određeno 56 fiksnih frekvencija/kanala. Kanali su označeni brojevima od 1 do 28 te od 60 do 88. Kanal 16 je rezerviran za pozive u slučaju opasnosti, hitnosti i slanje poruka bitnih za sigurnost plovidbe. Brodska radijska postaja mora tijekom plovidbe biti stalno uključena na kanalu 16. Obalne radijske postaje (ORP), centar za traganje i spašavanje na moru (MRCC Rijeka) i lučke kapetanije vrše neprekidnu službu bdijenja na kanalu 16. MRCC Rijeka se može kontaktirati i na besplatni telefonski broj 195.
Kod neposredne životne opasnosti po osobe na brodu (npr. nasukavanje broda, prodor vode) zapovjednik/voditelj brodice odlučuje o slanju poziva u pomoć MAYDAY (od francuskog "m'aider" [meder] = "pomozite mi"). Poruka se šalje na kanalu 16 na slijedeći način:
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
OVDJE
9A123 9A123 9A123 (ime ili oznaka plovila ili pozivni znak, u ovom primjeru pozivni znak je 9A123; 9A je oznaka za Hrvatsku)
PORUKA POGIBELJI (na ovom mjestu se daje pozicija plovila, vrsta opasnosti, pomoć koja se traži...)
Poziv MAYDAY se ponavlja dok neki drugi brod na njega ne odgovori i ponudi pomoć. Dok traje poziv MAYDAY zabranjena je bilo kakva druga komunikacija na kanalu 16, osim eventualnog drugog MAYDAY poziva. Ukoliko brod u opasnosti nije u mogućnosti radio vezom poslati MAYDAY, koristit će neki od signala za traženje pomoći, a drugi brod koji ove signale primjeti poslat će MAYDAY RELAY za brod koji traži pomoć.
Poziv hitnosti PAN PAN (franc. "panne" [pan] = "kvar") se koristi kad je potrebno poslati poruku vezanu uz sigurnost plovila ili osoba na njemu. Šalje se na sličan način kao MAYDAY. PAN PAN je poruka nižeg prioriteta od MAYDAY.
SECURITE (franc. "securité" [sekurite] = "sigurnost") je poruka koju najčešće odašilju obalne radio postaje (u Hrvatskoj to su Rijeka radio, Split radio i Dubrovnik radio), a odnose se na neku opasnost u plovidbi (npr. ugašeni svjetionik, balvan koji pluta i prijeti sigurnosti plovidbe i slično).
Kad se radio-telefonijom prenose podaci poput oznake ili naziva plovila, iste je potrebno sricati prema slijedećoj tablici (abecednim redom):
Alpha Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India
Juliet Kilo Lima Mike November Oskar Papa Quebec Romeo
Sierra Tango Uniform Viktor Whiskey Xray Yankee Zulu
U slučaju lošeg prijema ili jezičnih barijera, vlastita lokacija se može dati koristeći međunarodni signalni kod. Npr. za lokaciju 44°16' N 14°46 E (otok Ist) izgovara se: INTERCO L4416 G1446 - INTERCO najavljuje korištenje međunarodnog signalnog koda, L označava zemljopisnu širinu a G zemljopisnu dužinu.
Obalne radio postaje (ORP) svakodnevno na VHF kanalima emitiraju vremenske prognoze za pomorce. Kanal i vrijeme emitiranja ovisi o pojedinoj radio postaji (svaka ORP svojim signalom pokriva određeni dio Jadrana).
DSC (Digital Selective Call) postoji na nekim brodskim radio stanicama i koristi se na način da se pritiskom na dugme (najčešće crvene boje) automatski šalje poziv za pomoć (na VHF kanalu 70). Ako je radio stanica povezana s GPS uređajem, automatski se u pozivu za pomoć šalje i lokacija plovila. Svaka DSC radio stanica posjeduje jedinstveni deveteroznamenkasti identifikator MMSI (Maritime Mobile Service Identity; u Hrvatskoj ga dodijeljuje HAKOM), koji se također šalje u DSC poruci. DSC služi i za razmjenu drugih informacijama s obalnim radio postajama ili drugim brodovima.
Copyright © 2004-2024 Aventin d.o.o.Uvjeti korištenja