Aventin
Nautika • pravila za zvučne signale
Menu
| | | Kontakt » E-mail en
Zvučni signaliBrod duljine 12 metara ili više mora imati zviždaljku, brod duljine 20 metara ili više mora osim zviždaljke imati i zvono, a brod duljine 100 metara i više mora imati i gong. Brod kraći od 12 metara mora imati nekakvo sredstvo za davanje zvučnog signala.
Opis oznaka:  •  kratak zvižduk (trajanja oko 1 sekunde),  —  dugi zvižduk (trajanja 4-6 sekundi)
Zvučni signali kretanja brodova
Mijenjam svoj kurs udesno
Mijenjam svoj kurs ulijevo • •
Moji strojevi voze krmom • • •
Zvučni signali kod plovidbe uskim kanalom ili plovnim putem
Namjeravam vas prestignuti s vaše desne strane — — •
Namjeravam vas prestignuti s vaše lijeve strane — — • •
Slažem se s manevrom (signal daje brod kojeg se prestiže) — • — •
Ne razumijem vaše namjere (5 ili više brzih zvižduka) • • • • •
Približavanje okuci ili dijelu kanala ili plovnog puta gdje drugi brod može biti zaklonjen nekom zaprekom
Zvučni signali pri smanjenoj vidljivosti
Brod na mehanički pogon, kad se kreće kroz vodu
Brod na mehanički pogon, kad plovi ali se ne kreće se kroz vodu — —
Brod koji ne može manevrirati, brod ograničene mogućnosti manevriranja, brod ograničen svojim gazom, jedrenjak, brod koji obavlja ribolov i brod koji tegli ili potiskuje drugi brod — • •
Tegljeni brod, ili ako se tegli više od jednog broda, samo posljednji brod u teglju, ako ima posadu — • • •
Dodatan identifikacijski signal broda koji obavlja peljarsku službu • • • •
Navedeni zvučni signali pri smanjenoj vidljivosti daju se u razmacima ne kraćim od 2 minute.
Usidreni brod mora, u vremenskim razmacima od najviše jedne minute, brzo zvoniti u zvono po pet sekundi. Brod duljine 100 ili više metara mora se oglašavati zvonom na pramčanom dijelu broda i odmah zatim gongom na krmenom dijelu broda, brzim udaranjem u trajanju od pet sekundi.
Nasukani brod mora davati signale usidrenog broda, i osim toga mora neposredno prije i poslije svakoga signala brzim zvonjenjem davati još po tri odijeljena i izrazita udarca u zvono.
Brod kraći od 12 metara nije obvezan davati signale za smanjenu vidljivost.
Copyright © 2004-2024 Aventin d.o.o.Uvjeti korištenja