Aventin
Nautika • oprema brodica za gospodarske i javne namjene
Menu
| | | Kontakt » E-mail en
Obavezna oprema brodica za gospodarske i javne namjene (hrvatske državne pripadnosti) ovisi o području plovidbe upisanom u plovidbenu dozvolu brodice.
Područje plovidbe:
Trup i oprema trupa IV IIIc IIIb IIIa III,IIa II,Ia I Napomena
Sidro propisane mase (prema tablici)
Duljina trupa brodice (m) Masa sidra (kg) Promjer lanca / užeta sidra (mm)
Glavno Pomoćno Glavno sidro Pomoćno sidro
    Lanac Uže Lanac Uže
3 5 3 6 8 6 8
4 6 3 6 10 6 8
5 7 4 6 10 6 10
6 8 4 6 12 6 10
7 9 4 8 12 6 10
8 10 5 8 12 6 10
9 11 5 8 12 6 10
10 13 6 8 12 6 10
11 15 7 8 12 6 10
12 18 9 8 12 6 10
Olujno-zavlačno sidro
Sidreno uže ili lanac duljine od 25 do 100 metara
Bitve ili neki drugi uređaji za privez
3 užeta za privez prikladne duljine i prekidne čvrstoće
Kablić s ispolcem
Sisaljka
2 vesla odgovarajuće dužine s 4 palca rašalja ili pričuvni mehanički uređaj i čaklja Brodicu opremiti prema procjeni kapetanije / ispostave
Zaštita od sunca
Kormilarenje u nuždi Kod jedrilica i motornih plovila s jednim ugrađenim pogonskim strojem s predviđenim daljinskim upravljanjem kormilom moraju dodatno postojati i sredstva upravljanja kormilom u nuždi u uvjetima smanjene brzine plovila
Strojni uređaj IV IIIc IIIb IIIa III,IIa II,Ia I Napomena
Pričuvni mehanički porivni uređaj i čaklja
Komplet alata za održavanje porivnog stroja
Odgovarajuća količina rezervnih dijelova za siguran rad stroja
Izvor električne energije za nužnost Zahtijeva se za brodice koje imaju porivni uređaj ugrađen u potpalublju
Alarm visokog nivoa kaljuže Zahtijeva se za brodice koje imaju porivni uređaj ugrađen u potpalublju
Oprema za gašenje požara IV IIIc IIIb IIIa III,IIa II,Ia I Napomena
Vatrogasna sjekira
Prijenosni protupožarni aparat
Ugrađeni sustav za gašenje požara u strojarnici Zahtijeva se za nove brodice koje u potpalublju imaju ugrađeni benzinski porivni uređaj, ili dizel porivni uređaj ukupne snage veće od 120 kW (glavni i pomoćni strojevi)
Radiooprema IV IIIc IIIb IIIa III,IIa II,Ia I Napomena
VHF radijska postaja •*) Zahtjev se odnosi na postojeće brodice
*) Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika
VHF DSC radijska postaja •*) Zahtjeva se za novoizgrađene brodice i postojeće brodice ako ugrađuju novu radijsku postaju
Radijska postaja može biti klase D
*) Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika
Sredstva za spašavanje IV IIIc IIIb IIIa III,IIa II,Ia I Napomena
Prsluk za spašavanje za sve osobe koje se nalaze na brodici za vrijeme plovidbe (odrasli i djeca)
Prsluk za spašavanje za sve osobe sa zviždaljkom i samoupaljivim svjetlom (odrasli i djeca)
Kolut za spašavanje •*) •*) *) Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika
Kolut za spašavanje sa samoupaljivim svjetlom i užetom •*) *) Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika
Kruta splav za spašavanje ili pneumatska splav za spašavanje ili pomoćna brodica *) *) Zahtijeva se za područje plovidbe IIa
Sigurnosno uže Zahtijeva se samo za brodice s pogonom na jedra
Kutija prve pomoći
Ormarić prve pomoći  
Sredstva za signalizaciju i pomagala za navigaciju IV IIIc IIIb IIIa III,IIa II,Ia I Napomena
Propisana svjetla prema Pravilima za izbjegavanje sudara na moru
Dnevne oznake prema Pravilima za izbjegavanje sudara na moru  
Sredstvo za zvučno oglašavanje
Ručne buktinje (crvene) 3 3 3 3 3
Rakete s padobranom 3 3 3 3
Plutajući dimni signal 1 2
GNSS (GPS) prijemnik Ne mora biti po IMO izvedbenim normama
Kompas sa osvjetljenjem •*) •*) *) Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika
Prizmatični dalekozor •*) *) Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika
Vodootporna baterijska svjetiljka
Informativna karta (karta 101 – INFO)
Pomorske karte prema području plovidbe
Oprema za rad na karti
Peljar za male brodove
Popis svjetala i signala za maglu
Knjiga "Radio služba"
2 kutije šibica ili upaljač (nepromočivo)
Radar-reflektor
Sredstva za signalizaciju i pomagala za navigaciju IV IIIc IIIb IIIa III,IIa II,Ia I Napomena
Posuda / vrećica za prikupljanje krutih tvari
Posuda za prikupljanje otpadnog ulja Zahtijeva se za brodice koje imaju ugrađeni porivni uređaj
Sredstvo za upijanje i odvajanje zauljenih ostataka Zahtijeva se za brodice koje imaju ugrađeni porivni uređaj
Copyright © 2004-2024 Aventin d.o.o.Uvjeti korištenja