Aventin
Osnove jedrenja
Menu
| | | Kontakt » E-mail en
Osnove jedrenja su osnovna teoretska znanja o djelovanju jedara, dijelovima jedrilice i podešavanju (trimanju) jedara. Pokrivene su najvažnije teme bez da se previše ulazi u detalje manje važne jedriličarima.
Sadržaj
Teorija jedrenja
 • Avionsko krilo
 • Podtlak
 • Sile na jedrilici
 • Stvarni i prividni vjetar
 • Zajedničko djelovanje jedara
 • Zastoj kobilice
 • Naginjanje jedrilice
Jedrilica
 • Dijelovi jedrilice
 • Jedrilje jedrilice
 • Podvodni dio jedrilice
Trimanje jedara
 • Utjecaj trima na sile u jedrima
 • Otvorenost jedara
 • Pokazivači vjetra
 • Uvoj jedara
 • Upravljanje jedrima
Copyright © 2004-2024 Aventin d.o.o.Uvjeti korištenja