Aventin
Nautika • navigacijska svjetla i dnevne oznake
Menu
| | | Kontakt » E-mail en
Navigacijska svjetla
Propisana navigacijska svjetla na plovilima moraju se isticati od zalaska do izlaska sunca i u uvjetima smanjene vidljivosti (npr. magla, jaka kiša). Jakost svjetala mora biti takva da osigura njihovu vidljivost s određene udaljenosti (1-6 nautičkih milja, ovisno o vrsti svjetla i duljini broda). Dnevne se oznake ističu od izlaska do zalaska sunca.
Vrste navigacijskih svjetala: Navigacijska svjetla
Jarbolno svjetlo bijelo svjetlo koje stalno svijetli u luku obzorja od 225°, postavljeno u ravnini uzdužnice broda i tako učvršćeno da se svjetlost vidi od pramčanog dijela uzdužnice do 22,5° iza subočice na oba boka broda
Bočna svjetla zeleno svjetlo na desnom boku i crveno svjetlo na lijevom boku, a svako od njih stalno svijetli u luku obzorja od 112,5° i tako su učvršćena da se svjetlost vidi od uzdužnice pramca do 22,5° iza subočice na dotičnom boku broda (brodovi kraći od 20 metara smiju bočna svjetla pokazivati u jednoj kombiniranoj svjetiljci postavljenoj u ravnini uzdužnice broda)
Krmeno svjetlo bijelo svjetlo koje stalno svijetli u luku obzorja od 135°, postavljeno što je moguće bliže krmi i tako učvršćeno da se svjetlo vidi 67,5° na svaku stranu gledano od uzdužnice krme
Svjetlo za tegljenje žuto svjetlo istih osobina kao krmeno svjetlo
Kružno svjetlo svjetlo koje stalno svijeti u luku obzorja od 360°
Copyright © 2004-2024 Aventin d.o.o.Uvjeti korištenja