Aventin
Aventin Poslovanje - video prikazi
Menu
| | | Kontakt » E-mail en
Izlazni računi
 1. dodavanje novog kupca
 2. kreiranje nove usluge
 3. otvaranje novog izlaznog računa
 4. unos stavki na račun
 5. knjiženje računa
 6. prikaz ispisa računa
 7. eksport računa u PDF datoteku
Plaćanje izlaznog računa
 1. Račun koji će biti plaćen
 2. Unos datoteke izvoda (internet bankarstvo)
 3. Povezivanje uplate i kupca
 4. Knjiženje bankovnog izvoda
 5. Zatvaranje računa (djelomično)
 6. Pregled otvorenih stavki
Obračun plaća
 1. Unos novog zaposlenika
 2. Unos postavki zaposlenika (plaća)
 3. Novi obračun plaća
 4. Ispis obračuna plaće
 5. Otvaranje JOPPD obrasca
 6. Dodavanje plaća na obrazac
 7. Dodavanje troškova na obrazac
 8. Generiranje datoteke za PU
Nalozi za plaćanje
 1. Unos naloga za plaćanje računa
 2. Generiranje naloga za internet bankarstvo
 3. Unos naloga za isplatu plaća
 4. Unos naloga za doprinose i poreze na plaću
 5. Generiranje naloga - primjer greške
 6. Ispravak grešaka (pogrešan model)
 7. Ponovni pokušaj - sve OK
 8. Unos naloga za međunarodno plaćanje
 9. Nije prikazano: nalozi se šalju u internet bankarstvo
Copyright © 2004-2024 Aventin d.o.o.Uvjeti korištenja