Aventin
Nautika • plovila, dozvole, brodski motori
Menu
| | | Kontakt » E-mail en
Definicija plovila
Brod plovni objekt namijenjen za plovidbu morem, čija je duljina veća od 12 metara, a bruto tonaža veća od 15, ili je ovlašten prevoziti više od 12 putnika
Jahta plovni objekt za sport i razonodu, neovisno koristi li se za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost, a čija je duljina veća od 12 metara i koji je namijenjen za dulji boravak na moru, te koji je pored posade ovlašten prevoziti ne više od 12 putnika
Brodica plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji nije brod ili jahta, čija je duljina veća od 2,5 metara, ili ukupne snage porivnih strojeva veća od 5 kW
Vrste brodica
 • brodice za osobne potrebe
 • brodice za gospodarske svrhe
 • brodice za javne svrhe
BrodicaBrodica upisana u očevidnik brodica mora imati oznaku, a može imati i ime (koje određuje vlasnik). Oznaku brodice čini oznaka kapetanije kod koje je brodica upisana i redni broj upisa. Kod brodica za gospodarske i javne svrhe, u oznaci brodice oznaka kapetanije slijedi rednom broju (npr. 123-ZD, umjesto ZD-123 kod brodica za osobne potrebe). Nakon upisa, svaka brodica dobiva plovidbenu dozvolu, u kojoj je među ostalim podacima navedeno područje plovidbe, minimalni broj članova posade i datum do kojeg vrijedi plovidbena dozvola. Prema području plovidbe se određuje obavezna oprema brodice.
Plovilo duljine do 2,5 metara i snage pogona manje od 5 kW nije brodica i ne upisuje se u očevidnik brodica, te može ploviti u priobalnom i otočnom pojasu ne udaljavajući se od obale više od 1000 metara, a istovremeno može prevoziti najviše dvije osobe.
Područje plovidbe brodica i jahti
područje plovidbe I međunarodna plovidba svim morima i vodama pristupačnim s mora
područje plovidbe Ia područje plovidbe I ograničeno do 20 M od obale kopna ili otoka
područje plovidbe II međunarodna plovidba Jadranskim morem
područje plovidbe IIa područje plovidbe II ograničeno do 12 M od obale kopna ili otoka
područje plovidbe III plovidba unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnim vodama RH i vodama pristupačnim s mora
područje plovidbe IIIa područje plovidbe III ograničeno do 6 M od obale kopna ili otoka
područje plovidbe IIIb područje plovidbe III ograničeno do 3 M od obale kopna ili otoka
područje plovidbe IIIc područje plovidbe III ograničeno do 1 M od obale kopna ili otoka
područje plovidbe IV plovidba lukama, zaljevima, rijekama hrvatskoga Jadranskog slijeva u granicama do koje su one plovne s morske strane, te Prokljanskim jezerom
Osposobljenost za upravljanje brodicama i jahtama
 • Voditelj brodice kategorije A (brodice za osobne potrebe duljine do 7 metara i snage motora do 15 kW, područje plovidbe IIIa)
 • Voditelj brodice kategorije B (brodice i jahte do 30 BT za osobne potrebe, područje plovidbe III)
 • Voditelj brodice kategorije C (brodice i jahte do 30 BT za osobne i gospodarske potrebe, sva područja plovidbe)
 • Zapovjednik jahte kategorije A (jahte do 100 BT)
 • Zapovjednik jahte kategorije B (jahte do 500 BT)
(1 BT, bruto tona = 100 kubičnih stopa zapremine plovila = 2,832 m³)
Dokumenti
Na plovilu je potrebno imati slijedeće dokumente:
 • Dozvola za plovidbu brodice (za brodice)
 • Upisni list (za jahte)
 • Polica osigurana (ako je potrebna)
 • Popis posade i putnika (ako je potreban)
 • Dozvola za voditelja brodice/zapovjednika jahte
Motoristika
Brodski motorNa brodovima se uglavnom koriste motori s unutrašnim izgaranjem. Prema izvedbi oni mogu biti ugradbeni i vanbrodski, prema načinu rada dvotaktni ili četverotaktni, a prema korištenom gorivu benzinski ili dizelski. Benzinski dvotaktni motor koristi kao gorivo mješavinu ulja za podmazivanje i benzina (najčešće u omjeru 1:100), a četverotaktni ima zaseban sustav podmazivanja pokretnih dijelova motora. Benzinski motori gorivu smjesu u cilindrima pale električnom iskrom, dok se kod dizel motora gorivo uštrcava u prethodno komprimirani vrući zrak u cilindrima, te potom dolazi do eksplozivnog samozapaljenja mješavine.
Motori se najčešće hlade vodom. Kod direktnog hlađenja koristi se morska voda koja struji dijelovima motora i na sebe preuzima stvorenu toplinu. Kod indirektnog hlađenja koristi se zatvoreni sustav slatke vode koja preuzima toplinu motora, te ju u izmjenjivaču topline predaje morskoj vodi, koja cirkulira u odvojenom sustavu.
Prije pokretanja motora potrebno je provjeriti da na motoru nema curenja goriva, da je motor dobro podmazan (provjera nivoa ulja), da je akumulator za pokretanje motora ispravan, da je dovod vode za hlađenje otvoren, da je prijenos u leru te da oko propelera nema nikakvih prepreka (konopi i slično).
Sidra
Sidra djeluju tako da se ukopaju u morsko dno (brodska sidra) ili putem vlastite mase (korpomorti). Za sidrenje su najpogodnija muljevita i pjeskovita dna. Sidro je za plovilo privezano sidrenjakom od konopa, lanca ili kombinacije lanca i konopa. Na manjim plovilima najčešće se koriste plužna (1), Danforth (2) i Bruce (3) sidra, a na čamcima "mačak" (4).
Sidra
Ekologija
U slučaju onečišćenja mora, zapovjednik plovila je dužan o istome obavijestiti lučku kapetaniju. Lučka kapetanija će poduzeti mjere spriječavanja daljnjeg i otklanjanja postojećeg onečišćenja (korištenjem plutajućih brana i/ili kemijskih sredstava). U more je zabranjeno bacati bilo kakav otpad.
Gašenje požara
Požari se gase vodom, pjenom, prahom, ugljičnim dioksidom i halonom. Voda se ne smije koristiti za gašenje požara na električnim instalacijama, za gašenje tvari koje u dodiru s vodom stvaraju eksplozivne plinove i za gašenje razlivenih zapaljivih tekućina. Pjenom se gase lako zapaljive tekućine. Ugljični dioksid je teži od zraka, ne gori, hladi mjesto požara, djeluje ugušujuće, a upotrebljava se u obliku plina ili mješavine plina i suhog leda. Haloni su plinovi bez boje i mirisa, pogodni za gašenje svih vrsta požara, osim požara lakih metala.
Copyright © 2004-2024 Aventin d.o.o.Uvjeti korištenja