Aventin
Nautički tečaj za voditelja brodice
Menu
| | | Kontakt » E-mail en
Ovaj nautički tečaj je namijenjen osobama koje namjeravaju položiti ispit za voditelja brodice. Tečaj obrađuje najbitnije teme koje treba poznavati za uspješno polaganje ispita. Za potrebe polaganja ispita možete si ovaj tečaj ispisati na papiru. Svaki drugi oblik distribucije, umnožavanja ili objavljivanja je zabranjen.
Sadržaj tečaja
Plovila
 • Definicija plovila
 • Vrste brodica
 • Područje plovidbe brodica i jahti
 • Osposobljenost za upravljanje brodicama i jahtama
 • Dokumenti
 • Motoristika
 • Sidra
 • Ekologija
 • Gašenje požara
Navigacija
 • Meridijani i paralele
 • Nautičke karte
 • Određivanje lokacije
 • Kurs, azimut, brzina
 • Oznake na nautičkim kartama
Oznake plovnih puteva
 • Plovni putevi
 • Svjetionici, obalna i lučka svjetla
 • Lateralne oznake
 • Kardinalne oznake
 • Oznaka usamljene opasnosti
 • Oznaka sigurnosti
 • Posebna oznaka
Sigurnost plovidbe
 • Pravila o izbjegavanju sudara na moru
 • Opća pravila
 • Križanje kursova
 • Brodovi u protukursu
 • Pretjecanje
 • Postupak broda s pravom puta
 • Jedrenjaci
 • Međusobne obveze brodova
 • Uski kanali
 • Sheme odvojenog prometa
 • Dodatna pravila u Hrvatskoj
Navigacijska svjetla i dnevne oznake
 • Navigacijska svjetla
 • Motorni brodovi
 • Jedrilice
 • Tegljači
 • Ribarski brodovi
 • Brod koji ne može manevrirati
 • Brodovi ograničene mogućnosti manevriranja
 • Ostali brodovi
 • Usidreni brodovi
 • Nasukani brodovi
Zvučni signali
 • Zvučni signali kretanja brodova
 • Zvučni signali kod plovidbe uskim kanalom ili plovnim putem
 • Zvučni signali pri smanjenoj vidljivosti
Mornarski uzlovi
 • Osmica
 • Muški uzao
 • Pašnjak
 • Sidreni uzao
 • Zastavni uzao
 • Vrzni uzao
Meteorologija
 • Zračna strujanja
 • Vjetar
 • Plima i oseka
Signali opasnosti
 • Signali opasnosti
 • Brodska radio stanica
Copyright © 2004-2024 Aventin d.o.o.Uvjeti korištenja