Aventin
Nautika • oznake plovnih puteva
Menu
| | | Kontakt » E-mail en
Plovni putevi
Plovni putevi su pomorski koridori koji su na primjeren način označeni i kojima je plovidba sigurna od pličina, podvodnih grebena, hridi i drugih opasnosti. Plovni se putevi označavaju svjetionicima, obalnim i lučkim svjetlima, lateralnim oznakama, kardinalnim oznakama i oznakama usamljene opasnosti.
Svjetionici, obalna i lučka svjetla
SvjetionikSvjetionici se od ostalih svjetala razlikuju po tome što, zahvaljujući svojoj konstrukciji (najčešće u obliku kule), služe ne samo kao noćni već i kao dnevni orjentiri za plovidbu. Neki od poznatijih svjetionika na Jadranu: Porer (južno od Istre), Grujica (ulaz u Kvarnerić), Veli Rat (sjever Dugog Otoka), Blitvenica (prilaz Žirju), Stončica (Vis), Struga (Lastovo) i Palagruža. Lučka svjetla označavaju ulaze u luke. Svjetionici, obalna i lučka svjetla su ucrtani na nautičkim kartama (kako je objašnjeno u poglavlju Navigacija - oznake na nautičkim kartama). Na kartama je, uz oznaku, upisana i karakteristika pojedinog svjetla. Detaljan opis svih svjetala na Jadranu naveden je u publikaciji "Popis svjetionika", koju izdaje HHI. Boja pojedinog svjetla može biti: "B" - bijela, "Z" - zelena ili "C" - crvena. Svjetla su vidljiva sa svih strana horizonta (360º), osim ako su sektorska, kad su vidljiva samo s određenog dijela horizonta ili se s različitih strana horizonta vidi različita boja svjetla (u oba slučaja na mapi označeno stupnjevima luka vidljivosti). Luk horizonta iz kojeg pojedino svjetlo nije vidljivo označen je s "Pot" - potamnjeno, najčešće zato da se označi strana na kojoj se nalazi neka prepreka za plovidbu (pličina, greben, hrid). "Bl" označuje bljeskove, a broj u zagradi označuje broj bljeskova u grupi. "Izo" označava izofazno svjetlo, gdje se svjetlo i tama izmjenjuju u jednakom trajanju. Slijedi oznaka perioda u sekundama (vrijeme između početka pojedinog i početka slijedećeg svjetlosnog signala), nadmorska visina svjetla te vidljivost svjetla u nautičkim miljama (svjetlo na većoj visini bit će vidljivo s veće udaljenosti). Neki su svjetionici opremljeni zvučnim signalom za maglu.
Primjeri svjetala:
Pličina Albanež: BC Bl (2) 8s 15m 10/6M - sektorsko svjetlo bijele i crvene boje (na nautičkoj karti je označen luk vidljivosti pojedinih boja; crvena pokriva Premanturu, najjužniji dio Istre, te okolne pličine i otočiće); karakteristika svjetla je 2 bljeska u grupi i ponavlja se svakih 8 sekundi, visina svjetla je 15 metara a vidljivost 10M za bijelo svjetlo i 6M za crveno svjetlo.
Svjetionik Veli Rat: B Bl (2) 20s 41m 22M - karakteristika svjetla je 2 bijela bljeska u grupi i ponavlja se svakih 20 sekundi, visina svjetla je 41 metar a vidljivost 22M.
Svjetionik Rt Oštra: B DBl 10s 73m 18M - karakteristika svjetla je jedan dugi bljesak, ponavlja se svakih 10 sekundi, visina svjetla je 73 metra a vidljivost 18M.
Lateralne oznake
Lateralne oznakeLateralne (bočne) oznake označavaju lijevu i desnu stranu plovnog puta u odnosu na kurs plovidbe. U svijetu postoje dva sustava označavanja lateralnih oznaka - IALA A i B. U Europi, Africi, gotovo cijeloj Aziji i Australiji u primjeni je sustav IALA A, a u Sjevernoj i Južnoj Americi te nekim azijskim zemljama (Japan, Južna Koreja, Filipini) u primjeni je sustav IALA B. Na Jadranu se lijeva strana plovnog puta označava crvenim stupovima, na vrhu kojih može biti valjak, a ako su osvijetljeni, noću svjetle crvenim svjetlom. Desna strana plovnog puta se označava zelenim stupovima, na vrhu kojih može biti stožac, a ako su osvijetljeni, noću svjetle zelenim svjetlom. Pri plovidbi uz jadransku obalu desna se strana plovnog puta određuje kod sjeverozapadnog kursa, na rijekama kod plovidbe uzvodno, a u lukama kod uplovljavanja. Kod IALA B sustava zelena boja označava lijevu, a crvena desnu stranu plovnog puta!
Modificirane lateralne oznakeKad se plovni put račva u dva plovna puta, modificiranim lateralnim oznakama može se označiti glavni (preporučeni) plovni put. Ukoliko se glavni plovni put nalazi s lijeve strane, na spojnici plovnih puteva se postavlja zeleni stup s crvenom trakom u sredini, a ukoliko se plovni put nalazi s desne strane, na spojnici plovnih puteva se postavlja crveni stup sa zelenom trakom u sredini. Ukoliko su osvijetljene, modificirane lateralne oznake svijetle s 2+1 bljeskom (crvene ili zelene boje, ovisno o oznaci).
Kardinalne oznake
Kardinalne oznake
Kardinalne oznake označavaju stranu svijeta s koje je potrebno obići navigacijsku opasnost označenu kardinalnom oznakom (neovisno o smjeru plovidbe). Postoje četiri kardinalne oznake, prema strani svijeta s koje je potrebno obići označenu opasnost (sjever, istok, jug, zapad). Kardinalna oznaka je izvedena kao stup obojan crnim i žutim prugama, a na vrhu stupa se nalaze dva crna stošca. Oznaka može biti osvijetljena.
Kardinalna oznaka sjever (N) je stup sa crnom trakom iznad žute, stošci su okrenuta vrhovima prema gore, a karakteristika svjetla je bijelo neprekidno bljeskajuće.
Kardinalna oznaka istok (E) je crno obojani stup sa žutom trakom u sredini, stošci su okrenuti bazama jedan prema drugom, a karakteristika svjetla je 3 kratka bijela bljeska u grupi.
Kardinalna oznaka jug (S) je stup sa žutom trakom iznad crne, stošci su okrenuta vrhovima prema dole, a karakteristika svjetla je 6 kratka bijela bljeska u grupi koje slijedi jedan dugi bljesak.
Kardinalna oznaka zapad (W) je žuto obojani stup sa crnom trakom u sredini, stošci su okrenuti vrhovima jedan prema drugom, a karakteristika svjetla je 9 bijelih kratkih bljeskova u grupi.
Oznaka usamljene opasnosti
Oznaka usamljene opasnostiOznaka usamljene opasnosti upozorava na pličinu ili drugu opasnost koju je potrebno zaobići s bilo koje strane. Oznaka se izvodi u obliku stupa s crnim i crvenim vodoravnim prugama, na vrhu kojeg se nalaze dvije crne kugle, jedna poviše druge. Ako oznaka ima i svjetlo, karakteristika mu je dva bijela bljeska u grupi.
Oznaka sigurnosti
Oznaka sigurnostiOznaka sigurnosti se postavlja kako bi se označila sredina plovnog puta ili kanala, sigurnog za plovidbu. Oznaka sigurnosti ne upućuje na bilo kakvu opasnost. Oznaka je obojana vertikalnim bijelim i crvenim trakama, a na vrhu oznake se opcionalno postavlja crvena kugla. Ako oznaka ima svjetlo, ono je bijele boje, najčešće izofazno (izmjena svjetla i tame vremenski jednakog trajanja) ili slovo "A" u Morzeovoj abecedi (jedan kratki i jedan dugi bljesak).
Posebna oznaka
Posebna oznakaPosebnom oznakom se mogu označiti: zaštićene lokacije, ribogojilišta, luke u izgradnji, cjevovodi, podmorski kabeli i druga slična mjesta. Označava se žutim stupom sa križem na vrhu, a ako je opremljana svjetlom, ono svijetli žutom bojom.
Copyright © 2004-2024 Aventin d.o.o.Uvjeti korištenja